Pomys??y na pierwszy taniec

(2013-07-08)

Pierwszy taniec -  pocz?tek wesela, chwila na któr? wszyscy niecierpliwie czekaj?. Wolny taniec - przytulaniec, klasyczny walc, a mo??e...zobaczcie jakie pomys??y mia??y przedstawione przez nas pary. W dziale Filmy znajduj? si? przyk??ady rozmaitych ta??ców prezentowanych przez M??ode Pary.